Beeldmerk
Ruimte
Beeldmerk
Ruimte

Ruimte

Ruimte in Nederland is schaars. Verschillende belangen kunnen botsen bij de ontwikkeling van nieuwe plannen.

De leefbare stad van de toekomst

Werken aan de leefbare stad van de toekomst, ontwikkelen van het buitengebied. Bestemmingsplan wijzigingen, haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe gebiedsfuncties, introductie van de Omgevingswet: instrumenten die de contouren van ons landschap bepalen. Jouw invulling is daarbij zeer bepalend. Ruimte in Nederland is schaars. Verschillende belangen kunnen botsen bij de ontwikkeling van nieuwe plannen.
Een RO-adviseur heeft dan ook een goed  gevoel ontwikkeld voor verschillende krachten en belangen. Inlevingsvermogen en communicatieve kwaliteiten zijn dan ook onmisbaar in een dergelijke functie

Heb je vragen?

Neem contact op met Henk Heidema