Beeldmerk
Agri en Food
Beeldmerk
Agri en Food

Agri en Food

Consumenten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en binnen Food & Agribusiness nemen duurzame initiatieven toe.

De Agrifoodsector speelt een zeer belangrijke rol in het verduurzamen van de wereld om ons heen. Relevante thema’s zijn: circulaire economie, duurzame mobiliteit, energietransitie, biodiversiteit, duurzame voedselketen & verpakkingen etc.  Dit is hét moment om economie, klimaat en een gezonde voedselketen actief op te pakken. CeresGreen wil een nadrukkelijke bijdrage leveren aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van haar opdrachtgevers in de Topsector Agri & Food.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Henk Heidema