Beeldmerk
Communicatie
Beeldmerk
Communicatie

Communicatie

Communicatie is de sleutel tot vele successen

Hoe verminderen we de ‘plastic-soep’ in de oceaan?

Hoe vertalen we voorgenomen beleid naar gewenst gedrag als het gaat om natuur en milieu?
Hoe krijgen we Nederland energie-neutraal? Hoe zorgen we ervoor dat in kwetsbare natuurgebieden de rust bewaard blijft?
Hoe verminderen we de ‘plastic-soep’ in de oceaan?

Door te communiceren! Door mensen goed te informeren opdat zij zelf de nut en noodzaak inzien hun gedrag hierop af te stemmen. Voorlichting en educatie is daarbij essentieel. Op alle niveaus en in alle fases van beleidsontwikkeling tot projectrealisatie, zowel intern als extern.
CeresGreen is vrijwel continu op zoek naar communicatie-adviseurs met affiniteit, kennis en / of ervaring in het groene werkveld.

Heb je vragen?

Neem contact op met Henk Heidema