Beeldmerk
Bouw

 

Bouw

De sector gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu

In 2050 moeten onze steden en dorpen energieneutraal, circulair en klimaatadapatief zijn. Dit is vastgelegd in diverse convenanten, waaronder het Klimaatakkoord. Daarnaast worden natuurinclusief bouwen en reductie van stikstof en andere emissies steeds belangrijker. De sector heeft al veel stappen gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Technisch is dan ook al veel mogelijk. Er wordt ingezet  op goede randvoorwaarden voor bouwbedrijven om hun rol hierin optimaal te kunnen spelen.

De sector gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Gert Bijker
CeresGreen gebruikt cookies om jouw bezoek gemakkelijker en persoonlijker te maken.
Sluiten