Beeldmerk
Duurzaamheid
Beeldmerk
Duurzaamheid

Duurzaamheid

De balans tussen wonen, werken, leven, beleven zonder daarmee de toekomst te belasten.

Iedereen is zich ervan bewust dat we met z’n allen er een duurzamer leefpartoon op na moeten houden om toekomstige generaties ook enig perspectief te bieden!
Politiek, overheid en bedrijfsleven zijn sinds enkele jaren heel actief op het gebied van duurzaamheid. Sustainability is een vakgebied geworden. CeresGreen is een platform waarin vraag en aanbod van specialisten op dit gebied elkaar vinden!

Heb je vragen?

Neem contact op met Henk Heidema