Beeldmerk
Juridisch
Beeldmerk
Juridisch

Juridisch

Zonder handhaving geen beleid!

Ontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap en buitenruimte

De stikstofdiscussie voortkomend uit de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de Omgevingswet met al zijn wijzigingen op het gebied van inrichting van de leefomgeving, beschermde soorten op basis van de Wet Natuurbescherming, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH).  Al deze ontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap en de buitenruimte zijn altijd juridisch omkaderd!
 
Om dit in goede banen te leiden hebben we behoefte aan juridisch geschoolde mensen, van BOA’s tot WABO-deskundigen en van toezichthouders tot gespecialiseerde juristen. 

Heb je vragen?

Neem contact op met Henk Heidema