Beeldmerk
Bodem, water & ecologie
Beeldmerk
Bodem, water & ecologie

Bodem, water & ecologie

Als specialist op het gebied van bodem, water of ecologie weet je alles van de relatie van mens en dier in de (natuurlijke) omgeving.

Het werkveld richt zich dan vooral op het uitvoeren van onderzoek en analyse, in bijvoorbeeld quickscans, het aanleveren van betrouwbare inventarisatie en monitoringsgegevens alsook het uitvoeren van soortmanagementonderzoeken en advisering en begeleiding bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij de kwaliteit van de natuur en de biodiversiteit onder druk zou kunnen komen te staan.
Je moet veelal niet alleen over een ruime vakinhoudelijke kennis beschikken, je kunt ook uitstekend omgaan met de verschillende krachten in het veld. Hierbij kun je o.a. denken aan het herkennen en omgaan met de verschillende behoeften en belangen van diverse belanghebbenden en hiermee rekening houden in het optreden en communicatie naar buiten.

Heb je vragen?

Neem contact op met Henk Heidema