Beeldmerk
Overheid
Beeldmerk
Overheid

Overheid

De overheid ontwikkelt beleid, zorgt ervoor dat regels praktisch uitvoerbaar zijn en handhaaft deze daar waar nodig

Onze opdrachtgevers zijn overheidsinstanties als gemeentes, provincies, waterschappen en het rijk. Kortom van decentraal tot centraal. Daarnaast zien we de trend dat steeds meer taken neergelegd worden bij uitvoeringsorganisaties zoals omgevingsdiensten. We richten ons op organisaties met beleids- en uitvoeringstaken op het gebied van inrichting van de openbare ruimte, met de nadruk op een duurzame, toekomstbestendige zienswijzen.

Heb je vragen?

Neem contact op met Henk Heidema